FotoJoop 
  Home  |   Foto's 2023  |   Foto's 2022  |   Foto's 2021  |   Foto's 2020  |   Foto's 2019  |   Foto's 2018  |   Foto's 2017  |   Foto's 2016  |   Foto's 2015  |   Foto's 2014  |   Foto's 2013  |   Foto's 2012  |   Foto's 2011  |   Foto's 2010  |   Foto's 2009  |   Foto's 2008  |   Foto's 2007  |   Foto's 2006  |   Foto's 2005  |  Foto's 2004  
|noord/zuid eind fase|

     als                   de                           Noord/Zuid verbinding klaar is komen hier de Foto's. de eerste Auto's gaan al over de nieuwe weg heen.

op 09-09-2005 op de noord/zuid verbinding thv supermarkt hoogvliet heeft een aanrijding plaats gehad de persoon die is aangereden is per ziekenauto vervoerd.de foto's zijn te zien v/a. n/z27 t/m 35


Beste medebewoners van de Beverwaard

Naar aanleiding van de protesten die wij met zijn allen(154 handtekeningen)hebben ingediend,vraag ik Uw aandacht voor het volgend:

op 2 mei om 20.10 uur ben ik opgeroepen om ons standpunt over ons protest te komen verdedigen in de bezwaren-commissie van de gemeente.

ik wil u graag uitnodigen om 1/2 uur van uw tijd ter beschikking te stellen om meer draagkracht aan de hantekeningen te geven.

het adres is herenwaard25 (in de klimmende bever keijzerswaard)om 20.00 uur word ik naar binnen geroepen. u kunt dan plaats nemen op de publieke tribune hoe meer mensen aanwezig zijn des te beter.             

graag tot ziens                         zie volledige tekst scrol verder naar beneden.

h.chin a paw

 


Het is eindelijk zover op Donderdag 16-12-2004 zal er een feestelijke opening van de Noord/Zuid verbinding plaatsvinden in het winkelcentrum op het plein bij Home Decor t/o Supermarkt Hoogvliet de opening zal gedaan worden door de heren Wouter Boonzaaijer en Karel Jongheim er is een sfeervol winterterras met warme chocolademelk en gluhwein met een heerlijke verrassing.


op 30-03-2005 is er een begin gemaakt met de voorbereiding van het slaan van palen voor de bomen en struiken.


                           het bezwaarschrift+handtekeningen

Rotterdam, 28 maart 2005

Aan het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente IJsselmonde,

Algemene Bezwarencommissie,

Herenwaard 25,

3078AK Rotterdam.

 

Betreft bezwaarschrift afsluiting doorgangen Oude Watering.

Geldroperf-Amstenradehoek

Ter Wormstraat-Eckartstraat

Warmelostraat-Gronsvelderf

 

Mijne heren, dames,

 

Ondanks het feit dat wij bij de introductie van de  NZ-verbinding tegen de plannen waren, hebben wij geen protest ingediend.

Wij hoopten op een goede medewerking van de gemeente om alles volgens plan van introductie-bespreking te laten verlopen.

 

 

Groot is onze verbazing te lezen dat de doorgangen gesloten worden.

Wij krijgen de ellende van meer dan 6000 auto’s per etmaal die te hard rijden en te veel overlast geven langs onze deuren.

 

 

Wij zijn solidair met de bewoners van alle smalle doorgangen, maar het bestemmingsverkeer dat de doorgangen nog gebruikt zal voor hen geen probleem mogen zijn om te eisen dat de doorgangen afgesloten worden.

 

 

Hierbij maken wij bezwaar tegen het afsluiten van de doorgangen over de Oude Watering.

 

 

>>>>>De A12 van de Beverwaard.<<<<<

Alle verkeer van de Beverwaard over de N-Z route.

Dat kan niet waar zijn!

 

 De verkeersbelasting van de Noord-Zuid route wordt 100%

daar alle verkeer vise versa Noord-Zuid over

de A12 van de Beverwaard gaat.


 

1e Bij de introductie van het plan om de NZ-verbinding te realiseren

    werd door de heer Jungheim medegedeeld dat er over

    de NZ-verbinding ongeveer 3900 auto’s zouden komen te

    rijden.

    Mijn inschatting was veel hoger, daar het verkeer altijd de

    makkelijkste route neemt.

    Dit werd door de heer Jungheim ontkend, een telling had

    uitgewezen dat dit aantal 3900 zou bedragen.

 

2e Nu de NZ-verbinding ~ 3 maanden open is heb ik een telling

    gehouden en kom aan een aantal auto’s van schrik niet meer dan

 

6000 stuks.

 

3e Worden de doorgangen gesloten ( 2 zijn al afgesloten) dan

    krijgen wij nog meer verkeer voor de deur langs.

    Ook de mensen die even van de ene wijk naar de andere wijk

    gaan, zullen de makkelijke route over de NZ-verbinding

    gebruiken.

 

Dit doen zij niet als zij binnendoor kunnen.

 

 

4e De op deze overgangen aansluitende wegen alleen het

    bestemmingsverkeer te verwerken zullen krijgen en eventueel

    een verdwaalde automobilist.

 

5e Het verkeer over de NZ-verbinding zou volgens de introductie van

    het plan in 1999 een snelheid mogen ontwikkelen van

    ten hoogste 30 kilometer.

    1e Deze 30 kilometer wordt nu behoorlijk overschreden.

            2e De veiligheid van voetgangers niet gewaarborgd is.

            3e Er zijn geen zebra’s dus oversteken is een gevaar.

            4e Er wordt overal geparkeerd.

            5e Er gelden geen verkeersregels. De enige regel is

      E02    Parkeerverbod en verbod stil te staan.

 

    De tram maakt sinds de singel gedempt is een rochelend geluid

            alsof er met een lege container over de straatstenen gereden

            wordt.

            Ook het gepiep van de tram in de bocht Rhijnauwensingel

            naar de Schinnenbaan is binnen te horen.

 

            Volgens de mededeling van de gemeente op het internet

Route Noord-Zuidverbinding Beverwaard

            zijn de werkzaamheden per 08-01-2005 beeindigd.

            Dus geen verkeersmaatregelen meer???

            Moet hierover weer een gemeenteraadsbesluit genomen worden?

            Is dit niet meegenomen in de besluitvorming van de N-Z route?

 

 

6e De constructie van onze huizen is niet gemaakt om zoveel

    lawaai tegen te houden.

            De buitenmuur bestaat uit een enkele binnenmuur van

            zandsteen dan een laag isolatie en dan een buiten muur

            van kunststof plaat van 8 millimeter.

 

 

Voor een mondelinge toelichting altijd bereid,

 

Namens de overige bewoners, Rhijnauwensingel 275-293

En de verdere ondergetekenden van de Oude Watering, de Rhijnauwensingel, de Schinnenbaan,

 

 

 

4 stuks bijlagen  met 154 handtekeningen.


                                              het verslag wat is voordragen

Geachte leden van de bezwarencommissie,

 

Hierbij wil ik graag mijn bezwaar toelichten. Ik zal achtereenvolgens op de volgende punten ingaan:

 

·                    Oude situatie

·                    Nieuwe situatie en toezeggingen vooraf door de gemeente

·                    Overlast door auto's

·                    Geluidsoverlast door de tram

·                    Conclusie / Wat wil ik bereiken met dit bezwaarschrift

 

1. Oude situatie

Voorheen hadden we een groene singel voor de deur, en geen autoverkeer. Wel reed er een tram, maar het geluid van deze tram werd gedempt door de singel en de bomen. In de oude situatie hadden de straten die naar de noord-zuid-doorgangen leidden echter te maken met verkeersoverlast. Deze doorgangen waren namelijk niet berekend op de hoeveelheid verkeer die daar gebruik van maakte.

 

2. Geschetste nieuwe situatie en toezeggingen vooraf door de gemeente

Om de verkeersstromen in de wijk beter te reguleren, is daarom voorgesteld om ook de Rhijnauwensingel om te vormen naar een noord-zuid-doorgang. Door meer doorgangen te creeëren, zouden de stromen verdeeld worden en de overlast verminderen, door afname van sluipverkeer. Verkeer neemt immers de snelste, makkelijkste route.

 

Ook de bewoners van de Rhijnauwensingel en de Oude Watering zagen hier een verbetering voor de wijk in en hebben zich daarom solidair verklaard met de andere wijkbewoners. Er is dus ook geen bezwaar gemaakt tegen het plan.

 

In de nieuwe situatie is de singel gedempt en is er een weg voor de deur gekomen. Deze weg zou naar schatting gebruikt worden door ongeveer 3.900 auto's per dag. De maximale snelheid op deze weg zou 30 km/uur worden. Bovendien zou de weg voorzien worden van plateaus, ofwel brede drempels, en andere snelheidsremmende maatregelen.

 

3. Overlast door auto's

Uiteindelijk is de weg 7 meter breed geworden. Over deze weg rijden geen 3.900, maar gemiddeld meer dan 6.000 auto's per dag! Dat betekent dus 50% meer dan voorspeld! Bovendien zijn er geen wegmarkeringen aangebracht, ofwel: er is geen middenlijn, er zijn geen zebrapaden. De aangelegde plateaus, de brede drempels, zijn zo laag dat ze geen effect hebben.

 

In de praktijk betekent dit dat velen veel harder dan 50 km/uur rijden, laat staan de toegestane 30 km/uur. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de overheidsdiensten, zoals Politie en de Roteb, die volgens mij een voorbeeldfunctie hebben, en voor taxi's.

Overigens heb ik, naar aanleiding van het feit dat niemand zich aan de 30 km/uurlimiet houdt, bij de politie geïnformeerd naar de mogelijkheid een snelheidscontrole te houden. Groot is mijn verbazing als ik te horen krijg dat in een 30 km zone geen snelheid gemeten mag worden.

 

Dit alles levert geluidsoverlast en luchtvervuiling (roet en stof), maar nog erger, uiterst gevaarlijke situaties op.

 

Tot overmaat van ramp wordt nu ook gesproken over het opheffen van de overige noord-zuid-doorgangen. Hierdoor zal de overlast op de Rhijnauwensingel nog verder toenemen. De verkeersbelasting van de Rhijnauwensingel wordt dan immers 100%, terwijl de afgesloten doorgangen 0% worden. Het afsluiten van de overige doorgangen is in het vooroverleg echter nooit ter sprake gekomen. Zou dat wél in de oorspronkelijke planning zijn opgenomen, dan zou zeker bezwaar zijn aangetekend tegen het plan.

 

Storend is ook het verschillend informeren van verschillende bewonersgroepen. Aan ons, bewoners van de Rhijnauwensingel, is niets verteld over het opheffen van de overige noord-zuid-doorgangen. Pas nadat ik dit informeel van andere bewoners heb vernomen, en naar aanleiding daarvan vragen heb gesteld in een vergadering met de heer Jungheim van de gemeente, heb ik van de heer Jungheim begrepen dat hij dit al had toegezegd aan de omwonenden van de overige noord-zuid-doorgangen. Naast het verschillend informeren, worden er dus ook toezeggingen gedaan die niet in ons belang zijn.

 

Inmiddels zijn er overigens al 3 doorgangen afgesloten.

 

4. Geluidsoverlast door de tram

Tot slot wil ik nog iets zeggen over de geluidsoverlast die in de nieuwe situatie veroorzaakt wordt door de tram. Hoewel dit niet de kern van mijn bezwaarschrift is, is het daar wel aan gerelateerd.

 

De nieuwe verkeerssituatie en het gebruik van een nieuw type tram, heeft ook geleid tot een toename van de geluidsoverlast. Om dit concreet te maken, zal ik de geluiden kort omschrijven:

 

1e Als de tram de bocht bij de Schinnenbaan door komt, kan je het gepiep tot op de Cannenburgstraat horen. Ik schat dat deze afstand ongeveer 1000 meter is.

 

2e Als de tram langs het winkelcentrum rijdt hoor je een rommelend geluid met een lichte bonk er in. Let wel: dit hoor ik vanuit mijn eigen huis!

 

3e Bij het wegrijden van de halte (in mijn geval de halte Oude Watering) geeft de trambestuurder soms een fluitsignaal af. Ik begrijp niet waarvoor dat nodig is, want er is in die gevallen geen gevaar.

 

4e Bij de kruising Rhijnauwensingel/Cannenburgstraat klinkt er een bel, om voor de voetgangers aan te kondigen dat er een tram aankomt. Deze bel is hinderlijk voor de omwonenden. Dit punt zou opgelost kunnen worden door het geluid dat hoort bij de verkeerslichten, en is bedoeld voor blinden, te gebruiken. Dit is minder hard, maar het attendeert wel.

 

5. Wat wil ik bereiken met dit bezwaarschrift

Ik wil graag eindigen met een korte opsomming van hetgeen ik wil bereiken met mijn bezwaarschrift:

 

Ten eerste:

 

·                    De overige noord-zuid-doorgangen mogen niet afgesloten worden. Voor zover dit al gebeurd is, moet dit teruggedraaid worden.

 

·                    Er worden geen toezeggingen meer gedaan aan andere wijkbewoners aangaande dit onderwerp zonder ook ons te informeren en te raadplegen.

                       

Ten tweede:

 

·                    Er worden snelheidscontroles gehouden door de politie.

 

·                    Er komen alsnog adequate drempels en andere snelheidsbeperkende maatregelen, zodat er niet harder dan 30 km/uur gereden wordt.

 

·                    Er worden op korte termijn wegmarkeringen aangebracht.

 

Ten derde:

 

·                    De gemeente en de RET krijgen de opdracht om op korte termijn met de wijkbewoners in overleg te treden om de problemen rondom de geluidsoverlast door de tram aan te pakken.

Ons is een akoustisch onderzoek beloofd hetgeen tot op heden nog niet onvangen is.

Als één of meer van bovenstaande punten door de Gemeente of derden wordt bestreden, verzoek ik u mij te vragen naar de achterliggende informatie.

 

Ik dank u voor uw aandacht en tijd.

--------------------------------------

Meenemen:

Verslag waarin 3.900 staat.

Verslag verschillend informeren.

 

|foto's|
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
85581 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
84916 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
56622 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
74479 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
62838 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
40292 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
28765 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
86859 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
50719 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
60671 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
79811 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
73474 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
57150 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
57139 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
71529 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
81889 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
68842 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
68820 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
71416 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
65894 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
73324 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
84151 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
78500 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
89943 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
74236 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
67114 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
88380 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
88380 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
86384 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
73747 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
81093 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
69919 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
72989 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
69351 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
79200 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
79033 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
58373 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
92009 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
71228 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
61165 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
39811 bytes
n/z-1 16 12
[ 800 x 600 ]
63627 bytes
n/z-0 16 12
[ 800 x 600 ]
71047 bytes
n/z1 06 12
[ 800 x 600 ]
63828 bytes
n/z2 08 12
[ 800 x 600 ]
71724 bytes
n/z3 11 12
[ 800 x 600 ]
56124 bytes
n/z4 16 12
[ 800 x 600 ]
77346 bytes
n/z5 05 03 05
[ 800 x 600 ]
64674 bytes
n/z6 05 03 05
[ 800 x 600 ]
76147 bytes
n/z7 30 03 05
[ 800 x 600 ]
77868 bytes
n/z8 30 03 05
[ 800 x 600 ]
86123 bytes
n/z9 30 03 05
[ 800 x 600 ]
109917 bytes
n/z10 31 03 05
[ 800 x 600 ]
91148 bytes
n/z11 31 03 05
[ 800 x 600 ]
91549 bytes
n/z12 31 03 05
[ 800 x 600 ]
98024 bytes
n/z13 31 03 05
[ 800 x 600 ]
92195 bytes
n/z14 31 03 05
[ 800 x 600 ]
101597 bytes
n/z15 31 03 05
[ 800 x 600 ]
111731 bytes
n/z16 01 04 05
[ 800 x 600 ]
112256 bytes
n/z17 01 04 05
[ 800 x 600 ]
125890 bytes
n/z18 04 04 05
[ 800 x 600 ]
127875 bytes
n/z19 04 04 05
[ 800 x 600 ]
115099 bytes
n/z20 04 04 05
[ 800 x 600 ]
109324 bytes
n/z21 05 04 05
[ 800 x 600 ]
86501 bytes
n/z22 05 04 05
[ 800 x 600 ]
116833 bytes
n/z23 05 04 05
[ 800 x 600 ]
86771 bytes
n/z24 06 04 05
[ 800 x 600 ]
79767 bytes
n/z25 06 04 05
[ 800 x 600 ]
96385 bytes
n/z26 07 04 05
[ 800 x 600 ]
83420 bytes
n/z27 09 09 05
[ 800 x 600 ]
88673 bytes
n/z28 09 09 05
[ 800 x 600 ]
96049 bytes
n/z29 09 09 05
[ 800 x 600 ]
91696 bytes
n/z30 09 09 05
[ 800 x 600 ]
94082 bytes
n/z31 09 09 05
[ 800 x 600 ]
93969 bytes
n/z32 09 09 05
[ 800 x 600 ]
94082 bytes
n/z33 09 09 05
[ 800 x 600 ]
90429 bytes
n/z34 09 09 05
[ 800 x 600 ]
82709 bytes
n/z35 09 09 05
[ 800 x 600 ]
84343 bytes
  

Powered by Rainbow