FotoJoop 
  Home  |   Foto's 2023  |   Foto's 2022  |   Foto's 2021  |   Foto's 2020  |   Foto's 2019  |   Foto's 2018  |   Foto's 2017  |   Foto's 2016  |   Foto's 2015  |   Foto's 2014  |   Foto's 2013  |   Foto's 2012  |  Foto's 2011  |   Foto's 2010  |   Foto's 2009  |   Foto's 2008  |   Foto's 2007  |   Foto's 2006  |   Foto's 2005  |   Foto's 2004  
|beverwaard info 2011....alle Activiteiten....nieuws....uit de beverwaard|

Welzijnswerk voor IJsselmondse burger in 2012 flink afgeslankt

Het dagelijks bestuur heeft 15 november 2011 het besluit genomen over de subsidie in 2012 voor de welzijnsinstellingen DOCK, Stichting Peuteropvang IJsselmonde (SPIJ) en Perspect. Daarmee denkt de deelgemeente IJsselmonde dat de basisvoorziening op het gebied van welzijn voor de IJsselmondse burgers is gewaarborgd.

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde aan de Herenwaard besloot eind 2010 de structurele subsidie voor de zes grote welzijnsinstellingen per 1 januari 2012 te beëindigen. Vier van de zes instellingen hebben tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Het dagelijks bestuur heeft nu zijn eerdere besluit op de bezwaren van DOCK, SPIJ en Perspect (om de beëindiging van de subsidie per 1 januari 2012 te handhaven) herroepen.

Om een goede overgang te bereiken, heeft de deelgemeente met de instellingen gesproken over de afbouw en de afronding van de activiteiten. Voor de periode 1 januari 2012 – 1 juli 2012 moesten aanvullende afspraken gemaakt worden. Daarover heeft het dagelijks bestuur nu het besluit genomen door de hoogte van de subsidie in 2012 vast te stellen en aan te geven welke taken de instellingen daarvoor in welke periode moeten uitvoeren.

Maatschappelijk werk
DOCK verzorgt in de deelgemeente IJsselmonde het algemeen maatschappelijk werk en het schoolmaatschappelijk werk. De subsidie voor het schoolmaatschappelijk werk gaat lopen via de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS).
Voor het algemeen maatschappelijk werk ontvangt DOCK van de deelgemeente IJsselmonde subsidie tot 1 juli 2012. DOCK moet de taken voor het algemeen maatschappelijk werk afbouwen, maar blijft tot 1 juli 2012 de lopende dossiers en nieuwe, acute zaken behandelen.

Peuteropvang
Stichting Peuteropvang IJsselmonde verzorgt de opvang van peuters op twaalf locaties. De subsidie loopt door tot 1 januari 2013 en daarmee verandert er niets ten opzichte van 2011.

Sociaal cultureel werk
Welzijnsorganisatie Perspect verzorgt sociaal cultureel werk in de deelgemeente IJsselmonde waaronder opbouwwerk, kinderwerk en de Trefpunten. Perspect moet de activiteiten beëindigen per 1 juli 2012 en ontvangt tot die datum een subsidie.
In de Beverwaard, Groot IJsselmonde en Lombardijen blijft tot 1 juli 2012 minstens één locatie beschikbaar voor sociaal culturele activiteiten. Hierdoor kan een minimaal aanbod tot 1 juli 2012 blijven bestaan en zijn voor bewonersinitiatieven locaties beschikbaar om hun activiteiten voort te zetten.
Perspect moet Trefpunt De Dijk en Trefpunt De Focus tot 1 juli 2012 open houden en de overige panden zo spoedig mogelijk afstoten.

Knelpunten melden
Bewonersinitiatieven die nu gebruik maken van een locatie van Perspect die zal sluiten, krijgen van Perspect een alternatief tot 1 juli 2012 aangeboden.
Bewonersinitiatieven die vastlopen of zonder activiteitenruimte dreigen te komen, kunnen dit (onder vermelding van naam, telefoonnummer en functie binnen het bewonersinitiatief) melden door een mail sturen naar: nieuwwelzijn@ijsselmonde.rotterdam.nl. Daarbij moet men aangeven wanneer welke locatie wordt gebruikt, welke voorzieningen nodig zijn, op welke dag en welke tijd, met hoeveel personen men gemiddeld aanwezig is, en welk alternatief Perspect heeft aangeboden.
De deelgemeente onderzoekt bij knelpunten de mogelijkheden voor een andere activiteitenruimte en brengt de betrokken partijen met elkaar in contact. Dan kan de wekelijkse klaverjasavond mogelijk voortaan ergens anders plaatsvinden, bijvoorbeeld in het gebouw van de speeltuin, een seniorencomplex of school.

Nieuw welzijn
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde wil het welzijnswerk op een andere manier vormgeven. Daarom worden de structurele subsidierelaties met de zes grote welzijnsinstellingen beëindigd.

Het nieuwe welzijn stelt de kracht van burgers centraal: de nadruk ligt op zelfredzaamheid, participatie en sociale netwerken. Het welzijnswerk in IJsselmonde moet beter aansluiten op de vraag van de burgers en voorbereid zijn op de nieuwe taken die naar de (deel)gemeente komen, onder meer op het terrein van de AWBZ en jeugdzorg.
Daarnaast moet, vanwege de bezuinigingen, het welzijnswerk met minder budget worden uitgevoerd.
Om het beste aanbod te vinden, zet de deelgemeente IJsselmonde de opdracht uit via een gebiedsgerichte aanbesteding, in samenwerking met het College van Burgemeester en Wethouders en gemeentelijke diensten. De aanbesteding start in januari 2012; het nieuwe welzijn zal per 1 juli 2012 beginnen.

Beroep bij rechtbank
DOCK, Perspect, SPIJ en Onbenutte Kwaliteiten IJsselmonde hebben bij de rechtbank beroep ingesteld tegen het eerdere besluit op bezwaar. De zitting was op 17 november 2012. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak wordt verwacht.

Welzijnswerk protesteert: concurrentiepositie bij voorbaat zwak

IJsselmonde telt drie buurthuizen. Nog wel, want het welzijnswerk gaat op de schop. De deelgemeente stopt de subsidie. Aanbesteden is nu het toverwoord. Met alle onzekerheid van dien voor bewoners, medewerkers en de welzijnsorganisaties zelf.Het extern onderzoeksrapport ‘Focus en Massa’ (91 pagina’s) geeft “recht voor zijn raap” kritiek op de deelgemeentelijke organisatie, het bestuur en op het welzijnswerk in de deelgemeente IJsselmonde. “En dus ga je met de betrokken partijen om de tafel zitten om de inhoud van het rapport uit te diepen”, zegt Netty Verschoor, directeur van welzijnsorganisatie Perspect.

Maar de gemeente Rotterdam heeft gekozen voor aanbesteding, per 1 januari 2013. Deelgemeente IJsselmonde draait de schroef nog wat verder aan. Per 1 januari 2012 stopt de subsidie voor bestaande welzijnsorganisaties. De aanbesteding vindt plaats per 1 juli 2012. Iedereen mag offreren, dus ook Perspect. “Maar dan moet je wel weten wat de criteria zijn. En hoe komen we dat half jaar door? Wij zijn geen lege organisatie. De deelgemeente betrekt ons nergens bij, ook al zegt zij zelf van wel”.

Grote onzekerheid voor de medewerkers van Perspect en welzijnsorganisaties als DOCK en SPIJ. Maar vooral ook voor bijvoorbeeld de wekelijks 900 bezoekers van de buurthuizen. Een advocaat is in de arm genomen.

Bron: Richard van der Keur/De Havenloods

PERSPECT INFO

Personeelsbijeenkomst

Op 16 november vond een personeelsbijeenkomst plaats waarin Netty Verschoor de stand van zaken heeft toegelicht. Medewerkers die niet aanwezig konden zijn, zijn persoonlijk op de hoogte gesteld. De deelgemeente stopt per 1 januari aanstaande de subsidie. Alleen de trefpunten De Focus en De Dijk blijven voorlopig geopend. Hoe en welke activiteiten daar gaan plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

 

Informatie aan vrijwilligers

De vrijwilligers zijn per brief geïnformeerd. Deze brief is donderdag 17 november verstuurd. In de brief worden de vrijwilligers uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op maandag 21 november in trefpunt Lombardijen. Aanvang 19.00 uur. Zij krijgen uitleg van Netty en kunnen met elkaar van gedachten wisselen. Vrijwilligers die willen komen, moeten zich eerst aanmelden bij het Centraal Bureau.

BRON:NIEUWSBRIEF PERSPECT

======

Bewoners van Beverwaard willen zich inzetten voor veiligheid in hun buurt.

rhijnauwensingel

Rhijnauwensingel

Dat bleek tijdens een bijeenkomst met bewoners en vertegenwoordigers van de deelgemeente op dinsdag 1 november. Bekeken wordt daarom met de bewoners of net als elders in IJsselmonde een buurtpreventieteam kan worden opgezet of dat het initiatief Buurt Bestuurt kan worden georganiseerd.

Buurt Bestuurt is een initiatief waarbij bewoners en professionals (politie, Stadstoezicht, deelgemeente) samen werken om een buurt veiliger en leefbaarder te maken. De werkwijze is heel eenvoudig: bewoners en professionals bepalen samen een Top-3 van de problemen in de buurt die als eerste moeten worden aangepakt. De professionals geven vervolgens aan hoe die problemen worden aangepakt. Deze nieuwe werkwijze is al in een flink aantal Rotterdamse wijken ingevoerd. Omdat de ervaringen tot nu toe zeer positief zijn, gaan ook bewoners en professionals in andere wijken ermee aan de slag. Mogelijk op korte termijn dus ook in Beverwaard.

08 november 2011 | Deelgemeente IJsselmonde | nieuwsbericht

=========

Zesde in cafetaria top 100 van 2011

 

Verhage Fastfood Beverwaard

Verhage Fastfood Beverwaard

Verhage Fastfood aan de Oude Watering in Beverwaard heeft de zesde plaats behaald in de cafetaria top 100 van 2011. Een mooie opsteker voor eigenaar Wesley Fok, maar ook voor de wijk Beverwaard!

Verhage Beverwaard is een van de drie cafetaria’s die vorig jaar nog niet genoteerd waren in deze ranglijst, maar die nu zijn doorgedrongen tot de top tien van de Cafetaria Top 100 2011. Verhage Beverwaard is met een zesde plaats de hoogste nieuwkomer in deze ranglijst. Het bedrijf van Wesley Fok haalde in het verleden al wel eens eerder een notering. Met name de gastvriendelijkheid van de jonge medewerkers viel op.

Verhage Beverwaard werd begin vorig jaar ook al verkozen tot beste van alle Verhagevestigingen in Nederland.

Gefeliciteerd wesley

========

Schilderij omgangsvormen Beverwaard onthuld

Dagelijks bestuurder Bram van Hemmen

Op zaterdag 10 september aanstaande onthult dagelijks bestuurder Bram van Hemmen om 13.00 uur een schilderij met omgangsvormen voor inwoners en bezoekers van Beverwaard. Dit gebeurt in het winkelcentrum aan de Oude Watering op het ronde plein voor snackbar Verhage. Uiteraard zijn bij de onthulling de kinderen die het schilderij gemaakt hebben aanwezig evenals wijkdichter Joz Knoop die speciaal voor deze gelegenheid twee gedichten heeft geschreven.

Het schilderij dat zaterdag in het hart van Beverwaard wordt onthuld, maakt deel uit van een reeks borden met omgangsvormen die de komende tijd verspreid in Beverwaard worden geplaatst. De plekken zijn in overleg met de deelgemeente uitgezocht door acht kinderen, twee jongeren en twee volwassenen uit de wijk.

Anderhalf jaar geleden hebben diverse organisaties en kinderen in de Beverwaard meegedaan aan het project Alles Kids. Het project leverde vijf omgangsvormen op, die iedereen in de Beverwaard moet weten. En waar ook iedereen zich aan zou moeten houden. Van jong tot oud.

Die omgangsvormen luiden:
• Iedereen hoort er bij!
• We hebben respect voor elkaar en onze omgeving
• We zijn vriendelijk tegen elkaar
• We luisteren naar elkaar
• We lossen ruzies op door met elkaar te praten

Om iedereen in Beverwaard van de omgangsvormen bewust te maken zijn ze op borden afgedrukt en hebben de bedenkers nu geschikte plekken uitgekozen om ze te plaatsen.

Om de borden goed te verspreiden verdeelden de deelnemers Beverwaard in drie gebieden. Er zijn daarom ook drie groepjes op pad geweest. En elk groepje maakte een top 8 van goede plekken. In overleg met de deelgemeente en woningcorporaties Woonbron en Woonstad moet nog wel gekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Naast het plaatsen van borden besteden dit schooljaar de professionele partners in de wijk zoals scholen, welzijnsorganisaties en woningcorporaties aandacht aan de omgangsvormen. Op die manier krijgen de omgangsvormen een nog breder draagvlak en een vaste plek in de Beverwaard.

Bron: Deelgemeente IJsselmonde

======

Mensen maken de Stad en Opzoomeren

opening expositie Opzoomeren 26 juni 2011

Opening expositie in trefpunt De Dijk

Op zondag 26 juni jl. vond de opening plaats van een bijzondere expositie in trefpunt De Dijk; ‘Mensen maken de Stad en Opzoomeren in IJsselmonde’. Portefeuillehouder Ernst-Jan Walraven Borst gaf het startsein. Hij bedankte in zijn speech alle vrijwilligers en bewoners voor hun inzet de afgelopen jaren.

De expositie bestaat uit foto’s, straatafspraakborden, de straatladder, kostuums en sfeerimpressies van projecten in heel IJsselmonde. Het geeft een goed beeld van de inzet van de afgelopen jaren. Opbouwwerker Gré Kortweg: ‘ Gezamenlijk iets doen is een prima middel om je buren te leren kennen en iets te bereiken in een straat.’ Amateurfotografen maakten de foto’s. De expositie is tot eind augustus te bekijken in het trefpunt. De expositie hoort bij het kunstproject ‘Een Dijk van een kunstenaar’ van Perspect. Opbouwwerkers, Opzoomerregisseurs en bewoners waren aanwezig om de activiteiten toe te lichten. Een aantal Opzoomerkanjers werd in het zonnetje gezet. Zij ontvingen een ‘Ga zo door trofee’ of een medaille....bron:05 juli 2011 | Deelgemeente IJsselmonde

======

Hond aan de lijn in Beverwaard!

Bestuur legt hondenbezitter op hond aan te lijnen

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente legt een hondenbezitter in Beverwaard op, om zijn hond aan de lijn te houden en een muilkorf om te doen als hij het dier uitlaat. Die lijn mag niet langer dan 1,50 meter zijn. De muilkorf moet van stevige kunststof, stevig leer of van beide stoffen zijn. Door middel van een stevige leren riem rond de hals moet de muilkorf zodanig worden aangebracht, dat die alleen door een mens kan worden verwijderd. Het moet uitgesloten zijn, dat de hond een mens of dier kan bijten. Aanleiding voor de strenge maatregel waren enkele bijtincidenten in de wijk Beverwaard, waarbij in december een andere hond werd doodgebeten. Het dagelijks bestuur wil met de maatregel dergelijke incidenten voorkomen en alle hondenbezitters bewust maken van de verantwoordelijkheid voor hun dier. Het is voor het eerst, dat het IJsselmondse bestuur op een inwoner deze maatregel toepast. Dagelijks bestuurder Norbert Swaneveld betreurt het dat dergelijke maatregelen nodig zijn, maar als iemand geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn huisdier moet die volgens hem worden aangepakt. ‘De deelgemeente is verantwoordelijk voor de algehele veiligheid van de inwoners binnen de deelgemeentegrenzen, hondenbezitters zijn dat voor hun huisdier. Die moeten garant staan voor het gedrag van hun beesten. Een hond mag geen gevaar zijn voor mensen of andere dieren. Helaas is dit al te vaak wel het geval en daardoor zijn veel mensen die hun hond keurig hebben opgevoed of hun viervoeter aangelijnd hebben, waar dat moet, bang om hun hond uit te laten. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Met het uitvoeren van de maatregel willen we hondenbezitters ervan doordringen, dat ze baas over hun dier moeten zijn en onveilige situaties moeten voorkomen.’
Door de wijkpolitie en Stadstoezicht wordt stringent toegezien op de handhaving van het bovengenoemde APV-artikel in de wijken.

bron:deelgemeente ijsselmonde

--------------

 

LET OP!!!!

Snelheidsmeter in IJsselmonde

Eerste lokatie is op de Oostdijk

Eind vorig jaar heeft het DB een besluit genomen om een snelheidsmeter te plaatsen. Deze SID (snelheidsmeter met smiley) komt op zes verschillende plaatsen in de deelgemeente te staan, elke keer voor twee maanden.

De SID is vorige week geplaatst op de eerste locatie, op de Oostdijk. Het gaat om het verkeer komende vanaf de Van Brienenoordbrug richting Ridderkerk. De SID is bevestigd aan een lichtmast  in de buurt van de Flying Dutchmanstraat.

De volgende locaties zijn nog niet bekend, hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd. bron:deelgemeente ijsselmonde

==========

Burgers gezocht!

Voor een buurtpreventieteam

In de Beverwaard

Wij zijn op zoek naar bewoners van de Beverwaard die samen met ons iets willen gaan ondernemen om de tevredenheid, leefbaarheid en veiligheid in de wijk te realiseren en te behouden.

Dit willen wij doen, in de vorm van een buurtpreventieteam. Kort samengevat houdt dit in dat u samen met een aantal andere bewoners door de wijk loopt. Het woord zegt het al, het is ter preventie. U signaleert en alarmeert. Zelf hoeft u niet tot actie over te gaan.

Bent u geïnteresseerd en wilt u hier meer informatie over, dan kunt u zich opgeven voor een informatie avond. Daar kunt u alle informatie krijgen over wat een buurtpreventieteam inhoudt en hier kunt u al uw vragen kwijt. Mail ons uw contactgegevens dan zullen wij u bij voldoende belangstelling, informeren over de datum en tijd van de informatieavond.

Geïnteresseerd, mail ons: bvbgroep@hotmail.nl

========== 

Motie

Fatsoensactie Beverwaard door handhaving

De Deelraad van IJsselmonde in vergadering bijeen op 31 maart 2011,

Constaterende dat:

· Uit gesprekken met de ‘Burgers voor Beverwaard’ blijkt dat:

o Er in Beverwaard ondanks diverse verkeersregels regelmatig sprake is van ongewenst en

onfatsoenlijk rijgedrag;

o Er vaak fout wordt geparkeerd, te zien aan vernielde groenstroken;

o Auto’s vaak over de stoep en fietspaden rijden;

o Er regelmatig grote groepen rond het winkelcentrum hangen;

o Er alcohol en drugs wordt gebruikt rond het winkelcentrum;

o Veel bewoners klagen over diverse vormen van woonoverlast;

o Bewoners zich onveilig voelen door agressieve honden.

· Ook andere Bewoners in Beverwaard de bovenstaande punten meerdere malen hebben aangegeven.

· Winkeliers aangeven nadelen te ondervinden van hangende groepen en gebruik van alcohol in en rond

het winkelcentrum.

Overwegende dat:

· Beide fracties de bovenstaande punten in de praktijk hebben gecontroleerd.

· Er voor alle punten al afdoende wet- en regelgeving bestaat.

· Deze niet voldoende worden nageleefd door gebrek aan handhaving.

Spreekt uit dat:

· Het bestuur zich samen met politie, stadstoezicht en het jongerenwerk inzet om de

handhaving rond de bovenstaande punten te vergroten, zodat verkeersregels, regels rond

samenscholen en regels rond gebruik van alcohol en drugs in de openbare ruimte worden

nageleefd, om vervolgens de resultaten van de fatsoensactie het vierde kwartaal 2011 te

delen met de deelraad.

· Het bestuur in het vierde kwartaal 2011 met een evaluatie rond het meldpunt woonoverlast

komt en hierin duidelijk aangeeft welke persoons- of huishoudenspecifieke maatregelen,

(zoals waarschuwingen, boetes, etc.) er door de wooncorporaties en politie gebruikt zijn.

· Het bestuur in samenwerking met de Burgemeester het artikel 2.4.10B uit het APV genaamd

‘gevaarlijke honden’ actief inzet en de deelraad hier in het laatste kwartaal 2011 in de

voortgangsrapportage over rapporteert.

En gaat over tot de orde van de dag,

Sven de Langen  Marjan Gonsalvez

Fractievoorzitter CDA-IJsselmonde Leefbaar Rotterdam-IJsselmonde

============

Verdachte aangehouden moord Beverwaard

16 mei 2011

De politie heeft een 29-jarige Rotterdammer gearresteerd voor de moord op een 27-jarige man aan de Schinnenbaan in de Rotterdamse wijk Beverwaard. Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte.

Volgens ooggetuigen kregen meerdere mensen op klaarlichte dag ruzie bij de speeltuin aan de Schinnenbaan. Ze zouden elkaar achterna hebben gezeten, totdat iemand een wapen trok.

Rond half drie weerklonken meerdere schoten. Het slachtoffer belandde in het water. De politie heeft zijn lichaam daar uit getrokken en nog geprobeerd zijn leven te redden.

Na de schietpartij op 11 april ging de man ervandoor in een vluchtauto. De politie kwam de man op het spoor door camerabeelden te bekijken en getuigen te verhoren.

De schietpartij wordt dinsdag besproken in het tv-programma Opsporing Verzocht.bron:www.rijnmond.nl

===============

archeologieles scholieren beverwaard 24 mei 2011

26 mei 2011 | Deelgemeente IJsselmonde | nieuwsbericht

De kinderen kregen les over oudste crematiegraven van Nederland

Archeologieles scholieren Beverwaard

Archeologieles scholieren Beverwaard

Op dinsdag 24 mei kregen meer dan 300 leerlingen van de Beverwaardse basisscholen OBS De Barkentijn, RK De Regenboog en PC De Regenboog les over uitermate bijzondere vondsten die het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) in 2008 heeft gedaan. Bij een opgraving in de Rotterdamse wijk Beverwaard zijn toen drie kuilen met crematieresten gevonden. Onderzoek heeft onlangs uitgewezen dat de menselijke resten ongeveer 9000 jaar oud zijn. Hiermee zijn dit de oudst gedateerde menselijke graven van Nederland. De kinderen kregen les over deze vondst van de archeologen van het BOOR. Op die manier werd hun enerzijds bijgebracht hoe bijzonder de wijk is waar ze wonen. Anderzijds inspireerde het verschillende leerlingen om zelf later archeoloog te worden. Dagelijks bestuurder Bram van Hemmen luidde de bijzondere lesdag officieel in.

============

Sabrina Starke City Captain van Rotterdam

 
(Foto: Eggink Van Manen)

ROTTERDAM - Zangeres Sabrina Starke is de komende weken City Captain van Rotterdam voor Meters voor mama’s. Zij roept iedereen op om in beweging te komen voor deze sponsorloopactie van Zilveren Kruis Achmea voor 3FM Serious Request.

Starke: “Met alle liefde ondersteun ik deze mooie actie, waarvan het geld naar het Rode Kruis gaat. Als City Captain loop ik zelf ook mee op 23 december in Rotterdam. Hiermee een oproep aan alle Rotterdammers en mensen in de regio: Schrijf je in! Elke meter telt!” Inschrijven kan via www.metersvoormamas.nl.

Op vrijdag 23 december doet Meters voor mama’s Rotterdam aan, en kan iedereen tussen 10.00 en 20.30 uur meelopen voor het goede doel. De start en finish zijn op de Binnenrotte. Een loopronde is 650 meter en lopers en wandelaars kunnenzoveel rondes op hun naam zetten als gewenst. Hoe meer meters, hoe meer geld er opgehaald kan worden. Inschrijven en sponsors werven kan via: http://www.metersvoormamas.nl/.

De Meters voor mama’s-estafette vindt plaats van 18 tot en met 24 december, de actieweek van 3FM Serious Request. De estafette start in Leiden, en gaat dan naar Haarlem, Zwolle, Enschede, Apeldoorn, Rotterdam en op 24 december weer terug naar het Glazen Huis in Leiden. De steden worden aan elkaar verbonden door een nachtloop en duurt daardoor 6 x 24 uur.

City Captains
De lopers in de steden worden aangemoedigd door een bekende City Captain, die een sterke band heeft met de stad. De City Captain maakt het ingezamelde geldbedrag van zijn of haar stad ’s avonds live op radio 3FM bekend. Dit gebeurt tijdens een feestelijk muziekprogramma op de finish-locatie, dat vanaf 16.30 uur gepresenteerd wordt door 3FM DJ Domien Verschuuren. City Captains in andere steden zijn: Joshua Nolet, leadzanger van Chef’Special (Haarlem), rapper Sticks (Zwolle), acteur Pim Wessels (Apeldoorn) en oud-marathonloper Marti ten Kate(Enschede).

Zilveren Kruis Achmea is hoofdpartner van 3FM Serious Request. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor moeders die geraakt zijn door oorlog. De totale opbrengst van de Meters voor mama’s-actie gaat rechtstreeks naar het Rode Kruis.

Foto: Richard Sinte Maartensdijk

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 08 december 2011

==============

Opnieuw 12 jaar geëist voor moord Beverwaard

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep opnieuw 12 jaar cel geëist voor een moord op het Slangenburgerf in Rotterdam-Beverwaard. Een 31-jarige Rotterdammer wordt ervan verdacht dat hij daar in november vorig jaar een 29-jarige stadsgenoot heeft doodgestoken.

De fatale steekpartij gebeurde vlakbij het huis van de verdachte. De mannen waren vrienden, maar ze hadden al een tijdje ruzie over een café waar ze samen geld in hadden geïnvesteerd.

Zelfverdediging
De verdachte werd eerder dit jaar door de rechtbank in Rotterdam tot 12 jaar cel veroordeeld. De verdachte ging hiertegen in beroep, omdat hij vindt dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld.

Volgens het OM blijkt uit politieonderzoek dat de verdachte met voorbedachten rade heeft gehandeld en dat er dus sprake is van moord.

Verdachte had tijd om zicht te beraden’
Voordat de verdachte de fatale messteek toebracht, waren de twee al in een vechtpartij beland, waarbij het slachtoffer ook al was gestoken. In de tijd tussen de vechtpartij en de fatale steek had de man volgens het OM voldoende tijd om zich te beraden op zijn daad.

Bron: Rijnmond.nl

Zie ook: 12 jaar cel geëist voor fatale steekpartij Beverwaard

 

 

 

 

 

 

             

 

  

 

    

Powered by Rainbow