FotoJoop 
  Home  |   Foto's 2022  |   Foto's 2021  |   Foto's 2020  |   Foto's 2019  |   Foto's 2018  |   Foto's 2017  |   Foto's 2016  |   Foto's 2015  |   Foto's 2014  |   Foto's 2013  |  Foto's 2012  |   Foto's 2011  |   Foto's 2010  |   Foto's 2009  |   Foto's 2008  |   Foto's 2007  |   Foto's 2006  |   Foto's 2005  |   Foto's 2004  
|PERSPECT INFORMATIE 2012 ALLE INFORMATIE DIE TE MAKEN HEEFT OVER PERSPECT DREIGENDE SLUITINGEN ONTSLAGEN ENZ ENZ. |

 

Trefpunten De Dijk en De Focus gesloten

Met ingang van 18 juni aanstaande zijn de trefpunten van Perspect, trefpunt De Dijk en trefpunt De Focus gesloten*voor bezoekers en activiteiten.

De reden van sluiting is het feit dat de deelgemeente IJsselmonde per 1 juli 2012 gekozen heeft voor een andere welzijnsorganisatie in IJsselmonde. Perspect moet daarom haar deuren sluiten. Wij betreuren deze keuze en het ongemak voor u als bewoners van IJsselmonde en/of gebruiker en huurder van het trefpunt.

Voor gebruik van trefpunt De Dijk na 1 juli 2012 kunt u contact opnemen met PIT010, 06 – 547 71 120.

Reacties voor op onze website kunt u sturen naar pr@perspect.nu.

Uitzonderingen trefpunt De Dijk

*met uitzondering van SKVR maandagavond en woensdagmiddag, EGA lijnclub maandagavond en maandagmiddag en 18 juni examen van de fietslessen.

Uitzonderingen trefpunt De Focus

*met uitzondering van STAR bloedprikken op maandag en woensdag ochtend en de Voedsel bank op vrijdagochtend. Overige activiteiten alleen in overleg met de locatiecoördinator.

Perspect stopt en de trefpunten gaan dicht per 18 juni 2012

18/06/2012 - 16:03

Perspect stopt alle activiteiten en gaat de deuren van de trefpunten sluiten per 18 juni 2012.

De welzijnsorganisatie betreurt het zeer dat het zo moet maar door de besluitneming van de deelgemeente IJsselmonde blijft er niets anders over.

Het welzijnswerk zal dan in de toekomst door de nieuwe hoofdaanbieder PIT010 moeten worden uitgevoerd. Deze begint nu de onderhandelingen en gesprekken met partijen in de wijk, die in deze kwestie een rol kunnen spelen.

Belangstellenden kunnen met PIT010 contact opnemen.

U kunt dan het best een eMail sturen naar  info@pit010.nl

Perspect stopt en de trefpunten gaan dicht per 18 juni 2012

Dit Stuk is Geschreven door

Voormalig Gemeente Raadslid heer de Bruijn

Verdiend zonder te werken  is een herrindering van  lang geleden

(1)

Geachte  Bestuur   en  voorzitter Luuk Wilson

 Dezen  speeches  heb  ik geschreven om op 15 december ’11 met  als reden om  dit wapen te  gebruiken voor de cohesie  in IJsselmonde maar ook  voor het behoud van de welzijnorganisatie etc . In de (Deelgemeente IJsselmonde ) Werd mijn geen spreektijd gegunt    in de commissie samenleving  wel  maar  dat is mosterd na de maaltijd  mede daarom  dit  schrijven   om u te overtuigen als bestuur  dat  het anders moet. Wel   zijn  somige items of regels    aan gepast  of ingekort.

Dat   gezien kan worden als een steun  aan de welzijnsorganisatie ect  maar  niet  gezien mag   worden als een actie tegen het dagelijkse bestuur dat  onder  mijn  politieke partij IJsselmonde leeft. Als  ik nog in de raad zat  niet plaats had gevonden.

 Hiermee  bedoel ik   het gevoel voor elkaar hebben dat is een anderen  structuur van u bestuurlijke deelgemeente  waar wij een langdurige relatie hebben en kan niet zomaar opgezecht worden.

Wij hadden tot eind 2012 de tijd en  gegunt moeten worden  om de organisaties  tot een organisatie om te buigen met de beste mensen die professioneellie tijd uit stralen en niet een losse verzameling soundbites waar geen eenheid inzit. Een soundbite moet voorkomen uit een gedachtengang  en niet wat beleidsmederwerkers of opdrachtgevers ons om  via uitbesteding het welzijnwerk uit te besteden ons opdraagd en gevaar met zich mee  brengd naar de deze gemeente als de inschrijving en gunning bv,  een Poolse welzijnorganisatie kan zijn die  de zaken regeld in  de deelgemeente IJsselmonde.

Mensen horen vooral in dezen tijd voorop te staan dat heeft  iedere medewerker van de welzijnsorganisatie die  hebben  dezen  behoeftetes dat  dient   na  te komen dat is  ook  Inspireren door informatiebijeenkomsten voor mederwerk of zorgverlener is  aandacht   geven,oa, fysieke,emotionele,geestelijke en sociale begelijding in het zoeken naar een nieuwe baan.

Ook de organisatie  moet zo    plat mogelijk zijn dat  meer  gericht  is  tot een coordinator  die    richting  kan geven:   sturing en focus geven via het aanstellen van een eigen regiegroep is het inbedden en verstrekken van bestaande intiatieven en het leggen van  nieuwe initiatieven vooral in dezen tijd waar kwaliteit van het leven voorop hoord te staan.

Daarom  een beroep op deze deelraad om  te kijken naar de  beste organisatie die wel passen in het plaatje van IJsselmonde Oa,   welzijnsinstelling  die zijn sporen al heeft verdiend in IJsselmonde  maar ook de senioren  om  de plek terug te  geven  die meer oog hebben voor de kwaliteit voor familie en dierbare   maar ook  verantwoordelijk zijn  voor het herstel van  de kwaliteit van leven  . “

Theo de Bruijn

(2)

Dan de actie van de PvdA  om de regels van het  stemmen te veranderen dat er hooftelijk gestemd wordt maar  helaas trapte deze  voorzitter er in maar als hij zijn stukken  goed had gelezen moet hij geweten hebben  dat huishoudelijke zaken altijd besproken wordt in het presidium waar de fracties voorzitters van alle partijen hier een besluit over neemt  zo is het ook gegaan in de vorige periode.

Het verschil  tussen  willen  en doen dat  gaat  Leefbaar IJsselmonde niet goed af dezen partij heeft wat uit te leggen aan de kiezers  zelf vermoed ik dat Leefbaar IJsselmonde  niet de partij is waar in wij geloofden als  kiezers maar meer  de hand vasthoud van het CDA  je ziet de  zelfde trekken  en  jullie   lichaamstaal daar ben ik in teleur gestelt in  als ijsselmondeleeft alle  vernieuwingen die Leefbaar Rotterdammers  heeft beloofd zie je door de bezuinigingen als argument geheel verdwijnen.

 Wat zij hebben beloofd aan de kiezers  het loopt  veel te veel  voor de vlag vooruit daar  hou je weinig vrienden  aan over  ook  coaltieleden  in de stad  die de burgers   onrechtmatig  belasting laat betalen  je kijkt maar naar de afgelopen tijd dat jongeren  het belijd in elke wijk, domineerd   drie of vier jongerenwerkers een maranier die de boel in de gaten moet  houden dit kost heel veel geld  nu weer een gebiedsmedewerker  misschien een ander manier van werken .

Dan de samenstelling van de bevolking is eenzijdig het gemiddelde inkomen is strek gedaald e,a, heeft grote gevolgen  voor de huidige bewoners juist het ingrijpen in het leven van mensen is te laat.  Dit is preventief en cruciaal en  niet vrijblijvend en gaan vele mensen te ver dan  zie je al gouw de  boel en ellende allang aan komen. Wij  zien nu  al dat grote groepen in deze samenleving zich begint te roeren  hangjongeren die zich niet zo maar laat weg sturen maar ook etterbakken die de boel versieren of criminelen die mensen bedreigen of uitschelden en lastig vallen  maar ook  Ouderen worden gediscriminiseert.

De welzijnsactiviteiten  die worden ontnomen ten gustig van andere activiteiten  zoals de buit op zuid mag en te kosten gaat  van ouderen zittende bevolking en ziet dit alles gebeuren en denkt integreren ik ben hier geboren  maar dezen belijdt beslissing en beleid keuzes  raken niet alleen.

De  huidige generaties  maar raken  ook de volgende  generaties  het is onvermijdelijk dat  de huidige bewoner moet wijken voor der  lange termijn belang voor toekomstige generaties.  En altijd te kosten gaat van  het publieke domein dat de  ene vrijheid  ten koste gaat van een andere vrijheid wordt gemakshalve over het hoofd gezien.                  

 Dan de  armoede die neemt toe mensen gaan  uit  stelen van andere mans goed . Maar ook het weg vallen van je werk en/ of een echtscheiding, een   langdurige ziekte waar de zorg   ontbreekt  om dat het geld op is en dan praat ik nog niet eens over  de  diverse verhogingen van de  locale, en overheid belastingen en toeslagen  die gaan  vervallen.

Dan de  welzijn organisatie`s die  raken hun status kweit  en gaan over in  een nieuwe organisaties een organisatie die zijn sporen nog moet verdienen maar een partij  op hun pad kwam een  CDA die. Het goed voorheeft   voor de zwakkeren in de samenleving een partij waar een grote ( C ) voorstaat maar niet kon voorkomen tot tweemaal  toe  nog geen drie keer ) ?  hebben zij gepresteerd.  Om de bevolking van IJsselmonde te supporteren naar deze deelgemeente   dat is waarschijndelijk de  kracht, van  de  CDA  zij   praten altijd over normen en waarde  dat weet u  maar liegen als  de beste en had heel wat kunnen voorkomen  om te luisteren naar de bevolking .

(3)

Het   onthouden van  spreekrecht dat  brengt   moelijkheden  met zich mee  dit  is een  democratie  recht maar  dat het  onder de rechter valt dat mag nooit een belemmering of  verschil maken   in onse  democratie  het  is een  nieuwe  democratiese rechsgang  als je kijkt naar de   Pvv kamerlid Geert  Wilders het   toont lef en daad kracht. Maar ook de PvdA zou minder  achteom moeten  kijken daar kan je toch niets meer aan doen en morgen moet nog komen een nieuwe start is beter dan door sudderen in haat en onbegrip van stantpunten daar houd de mensen niet van ect .

De   zwakheid aan van het   CDA  is altijd  maar mee draaien om de pot  wat    vol   zit van   monistisch trekken  het   is  een oud staatsrecht van de vorige eeuw dat de overheid beslist en niet de burgers. Voorzieningen verdwijnen, welzijns organisatie worden op straat gezet maar ook de aanpak van de armoede waar veel   veld werk  in zit dat  verschillende politieke partijen in de vorige periode heeft gedaan.

Dat  was al   geagenteerd of gerealiseerd daar waren wij best   trots op.   Het zijn de verkeerde  keuzes  dat  de burgers  niets meer te makken heeft  dat   brengt de burgers in de problemen maar  ook de overheid  moet een pas op de plaats maken   het voorbeeld geven om te verminderen. Dat  deelraadsleden en/of  bestuurders  die niets doen  voor de burgers moeten ontslagen worden  of de eer aan zich zelf  houden   dat geld voor  elke partij dat  niets doenders in de raad geen taak heeft    dat  scheeld op jaar basis vele miljoenen euro`s.

Maar  een nieuwe partij LeefbaarIJsselmonde   moet open en eerlijk zijn in je mening maar ook berijd zijn om de wensen van de burgers in de praktijk uitvoeren.  Of de loyaliteit bij de bevolking leggen i.p.v. bij partijgenoten maar ook  ambtenaren kunnen aansturen zodat ze achter het bureau vandaan komen.Criminelen  keihard kunnen aan pakken en niet gedogen,altijd open en eerlijk je mening geven maar ook de  wensen van de burgers in de praktijk uitvoeren. En bereid zijn om mee te werken aan grondige verandering van het deelraadsysteem.

Het  dienstencentrum  in stand houden  was een moeilijke beslissing van Leefbaar IJsselmonde  te weinig ervaring in het gemeente herstel  dat al   al vijftigjaar bestaat  maar nu staat het al twee jaar  leeg ik vindt dit boeschit maar  dan  krijgt  je te horen dat  jongeren   de toekomst heeft  maar   vergeten wordt  dat de senioren en ouderen dit  hebben verdiend .

 Dat is een beledeging aan senioren  en ouderen  die veel hebben gedaan om   ijsselmonde op de kaart te zetten en  ook niet  verplan waren om zich  zomaar aan de zijkant te laten zetten  terwijl in de zelfde periode  veel  belasting geld werd uit ge geven aan Jeugd plaatsen, vrouwe studio`s  opgericht  door  vrouwen   om de Nederlandse taal te leren ect

Of  de nieuwelingen  die van  buiten kwamen en zich hier gingen  zetten in IJsselmonde dat bracht alleen maar ongerustheid  met zich mee , want veilig heid is ver te zoeken  mensen worden beroofd  ik heb mij nog nooit zo onveilig ge voeld in IJsselselmonde.  Ook het parkeerbelijd werd onder grote druk uit gesteld tot nader order maar geen pre voor Leefbaar IJsselmonde   al lieten zij het wel   blijken bij de bevolking  of overkomen zij konden  niet anders  zij moesten wel en liet het publiek spreken.

(4)

Het was de hr, de Bruijn gemeente raadslid  van de PvdA  die tot  dit uitstel heeft op  geroepen om Lombardijen  te vrijwaren van het parkeerbelijd in IJsselmonde maar ook  de burgers de kans te geven om   te  luisteren en aan te  kunnen tonen dat het werkelijk nodig is om  parkeerbelasting te gaan heffen in Lombardijen.

 Naartuurlijk gaat deze bezuinigingen  niet in onse kleren zitten   en dat er keuses gemaakt moet worden dat weet  iiedereen   maar nooit eenzijdig ook de welzijns en/of  cultuur  organisaties of sportvereniging   had dit  kunnen begrijpen. Ook deze problemen waren bekend bij deze coalitie hier in IJsselmonde. Maar de  consuqenties  die hier uit voorvloeit  worden  niet  eerlijk  verdeeld  tegen over   ander groepen  met  verschillinde  Organisatie`s  die de  werkloosheid  worden in geschopt   dat is  een  asiosiaal en een  onzin belijd dat,   mag  u niet toelaten dat is juist de  dualisering  en u  rol daarin als raadslid  moet zorgen en bereid zij om de Coolsingel tegen te werken en de bezuiniging met een creatieve op lossing  te komen.

 Zelf als je naar het   bevolking aantal  kijkt  van 60.000 inwoners  in deze deelgemeente  IJsselmonde daar wordt  men  niet vrolijk van dan  is de beslissing gouw gemaakt  om  zes of meer  welzijn organisaties  niet te hand haven  en/ of  in stand te houden  dat geld ook voor diverse sportverenigingen die op de rand  zitten  zij hadden  met elkaar moeten praten over een fusie  om tot een platte welzijnsorganisatie   of sportverreniging  te  komen.  Nu kan de CDA wel zeggen u zoekt het maar uit tuurlijk zelfredzaam  dat is de kracht  in ons  maar  is dit waar  ? of  moreel verwerpelijk  nee het   is een intentie  die gebaseerd is op deze bezuiniging van de Stad en de deelgemeente`s moeten  deze verantwoordelijkheid niet nemen dat is geen onderbouwing aan  zelfredzaamheid dat   is een mening .

Het    gaat  mij hoofdzakelijk  om deze  senioren en jongeren  die alleen maar hun plek verliezen  dat bij niet bij machtig  zijn  om naar een andere locatie toe te  gaan dat  algemeen gevoel   van onbegrip  die  burgers  ondergaat  is mijn ongerustheid de  mensen mogen niet de dupe worden van het huidege sisteem van het bezuiniging die door de politiek ons wordt op gelegd . Ook de structureele  lasten moet zo mogelijk oplossingen gericht  zijn of gezocht  moet worden  waar acties die daadwerkelijk  de oplossingen aan  kunnen leveren en die op het niveau van de deelgemeente gerealiseerd kunnen worden.  En dit geld   voor alle inwoners maar ook hun woonomgeving  moet  een punt van Leefbaar IJsselmonde  zijn  om  burgers centraal te stellen.  Een  ongerustheid dat   geeft  een  ongewenste sitiatie aan   zelf  het belang van de veiligheid, ontbreekt dat  zorgt voor onrust bij de bewoners u saneerd   op de verkeerde manier dat    geeft  een verkeerd beeld    het belang van de  burgers gaat u geheel voorbij  het geld  wat u besteed aan het sportbelang  gaat te kosten  van de welzijnorganisaties   die genoodzaakt zijn om in te leveren.  Ook te veel  hierarhiesche  dingen worden ondergeschikte  neergezet om belangrijke punten naar voren te laten komen inplaats dat de maatschappelijke strukturen  worden neer gezet en dat  fusies  in deze tijd aan de orde zijn. En  alles wat met deze materie te maken heeft  geeft  ons  vitaliteit dat  verstrekt   elkaar  en is een krachtige implementatiemethoden  van toepassing  dat   geeft  ons een goed gevoel om het effect te verduurzamen en  voortgang in kaart te brengen.

Met vriendelijke groet

Theo de Bruijn

‘t Zaaltje in Sportdorp blijft toch open

't Zaaltje in Sportdorp blijft toch open!

Onlangs werd ´t Zaaltje in Sportdorp tot grote ongenoegen van gebruikers waaronder clubs, verenigingen, en bewoners gesloten. Dit alles had te maken met de perikelen rond de bezuinigingen bij de welzijnsorganisaties in IJsselmonde.

Hierdoor was men noodgedwongen deze accommodatie te sluiten. Men moest dus op zoek naar een ander onderkomen omdat de situatie erg onduidelijk was of ´t Zaaltje aan de sportsingel open bleef in 2012. Uiteraard waren de gebruikers niet blij want elders in hun wijk konden zij nergens anders terecht.
Nu veel verenigingen en clubs recentelijk een ander onderkomen hebben gevonden blijkt dat ´t Zaaltje toch open blijft. Een onbegrijpelijke situatie die de nodige gesprekstof geeft tot napraten binnen het verenigingsleven van Sportdorp.
bron: 26-01-2012 ijsselmondenieuws

Overeenstemming deelgemeente IJsselmonde en Perspect

Deelgemeente IJsselmonde en welzijnsorganisatie Perspect hebben overeenstemming bereikt over de werkzaamheden die Perspect tot 1 juli 2012 zal uitvoeren en welke subsidie daar tegenover staat.

Stichting Perspect verzorgt welzijnswerk in de deelgemeente IJsselmonde waaronder opbouwwerk, sociaal cultureel werk, kinderwerk en de Trefpunten. Tot 1 juli 2012 houdt Perspect Trefpunten De Dijk en De Focus en ‘t Zaaltje open en levert de (welzijns)basisinfrastructuur voor de IJsselmondse burger.

Het dagelijks bestuur heeft besloten om stichting Perspect (naast de al eerder toegekende subsidie van bijna € 560.000,-) een extra subsidie toe te kennen van ruim € 400.000,-. Dit aanvullende bedrag is voor de projecten en diensten (JeugdKansenZone-werkgroepen, JKZ-speelinstuif, basis opbouwwerk, basis sociaal cultureel werk, basis kinderwerk, Zenana, Opzoomerregie, Jeugdambassadeurs/ Kinderraad, professionele begeleiding Speel-O-Theek), activiteiten, Sportzoomeren en de openstelling van ’t Zaaltje.
Perspect heeft met het voorstel van het dagelijks bestuur ingestemd en de bezwaar- en beroepzaken zijn van de baan.

’t Zaaltje
Het dagelijks bestuur heeft het besluit over de sluiting van ’t Zaaltje in Sportdorp per 1 januari 2012 teruggedraaid. Het huurcontract op het pand loopt tot 2014. Perspect levert tot 1 juli 2012 beperkte facilitaire ondersteuning en zorgt voor aanpassingen aan het gebouw vanwege eisen van de Brandweer.
De werkwijze bij ’t Zaaltje loopt al vooruit op de situatie per 1 juli: bewoners c.q. gebruikers krijgen een grote rol in het beheer van het gebouw. Meer inzet vanuit bewoners zelf, minder ondersteuning door professionals.

Nieuw welzijn
De deelgemeente beëindigt de structurele subsidierelaties met de grote instellingen die tot nu toe het welzijnsaanbod in IJsselmonde verzorgen, waaronder Perspect, om het welzijnswerk op een andere manier vorm te geven. Het welzijnswerk in IJsselmonde moet voorbereid zijn op de nieuwe taken die naar de (deel)gemeente komen, onder meer op het terrein van de AWBZ en jeugdzorg. Efficiëntie en effectiviteit zijn sleutelwoorden, want vanwege de bezuinigingen is er minder budget beschikbaar terwijl door de nieuwe taken de opdracht omvangrijker is.

Het nieuwe welzijn stelt de (eigen) kracht van burgers centraal en sluit aan op de vraag van de burgers: de nadruk ligt op zelfredzaamheid, participatie en sociale netwerken. Welzijn moet alle IJsselmondse bewoners stimuleren om te participeren in de samenleving: dat is goed voor de leefbaarheid en dat is goed voor de bewoners. Door de versterking van sociale netwerken kunnen bewoners wanneer dat nodig is een beroep doen op hun omgeving. Pas als dat niet werkt, kan men terugvallen op (tijdelijke) professionele ondersteuning.

Het ‘nieuwe welzijn’ versterkt niet alleen verbanden tussen bewoners, maar ook tussen instellingen, verenigingen en bewonersgroepen. IJsselmonde kent al mooie voorbeelden van zulke vormen van samenwerking, zoals bewoners van een zorginstelling die meedoen aan activiteiten in de nabijgelegen speeltuin of een school die samenwerkt met een vereniging waardoor scholieren als stage helpen bij het beheer van het verenigingsterrein.

Aanbestedingsprocedure
De opdracht voor het ‘nieuwe welzijn’ in IJsselmonde, dat per 1 juli 2012 van start gaat, wordt uitgezet via een bestuurlijk aanbesteding (categorie 2B-aanbesteding). Bij deze procedure formuleert de deelgemeente op basis van een programma van eisen samen met ‘de markt’ de eindopdracht. Na prijsonderhandelingen maakt de deelgemeente de keuze voor de aanbieder.
Aanbieders worden begin februari uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin de deelgemeente het programma van eisen en de procedure toelicht.

Bron:ijsselmondenieuws 30-01-2012

Binnenkort start de aanbesteding voor ‘nieuw welzijn’ in IJsselmonde dat per 1 juli 2012 in werking zal treden.

sportdorp aanbesteding nieuw welzijn

Sportdorp

De deelgemeente IJsselmonde geeft het welzijnswerk opnieuw vorm op zo’n manier dat de kracht van burgers centraal staat en de nadruk ligt op zelfredzaamheid, participatie en sociale netwerken.

Het welzijnswerk in IJsselmonde moet beter aansluiten op de vraag van de burgers en voorbereid zijn op de nieuwe taken die naar de (deel)gemeente komen op het terrein van de AWBZ en jeugdzorg. Daarnaast moet, vanwege de bezuinigingen, het welzijnswerk met minder budget worden uitgevoerd terwijl de opdracht door de nieuwe taken juist omvangrijker wordt.

Aanbestedingsprocedure 2B
Om de beste aanbieder te vinden voor het nieuwe welzijn, maakt de deelgemeente voor de contractering gebruik van een bestuurlijke aanbesteding, de zogenoemde 2B-procedure. De naamgeving ‘2B’ is gebaseerd op het wettelijk kader dat te vinden is in het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO), diensten categorie 25 van Bijlage 2B. De aard van het welzijnsproduct staat toe dat een meer flexibele inkoopprocedure wordt gehanteerd, waarbij de gunning pas plaatsvindt na uitgebreide verkenning van de mogelijkheden van de markt. Een van de kenmerken van de 2B-regelgeving is dat de opdrachtgever de vrijheid heeft om samen met ‘de markt’ verder invulling te geven aan de opdracht op hoofdlijnen. Vooraf omschrijft zij deze opdracht in een programma van eisen dat op dat moment nadrukkelijk het karakter van een startdocument heeft. Na de verdere invulling van deze opdracht en daaruit volgende prijsonderhandelingen zal uiteindelijk de gunning plaatsvinden. Het contract dat hierbij getekend wordt, biedt de mogelijkheid om toekomstige ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn in een aanvullende opdracht toe te voegen. Dit is vooral van belang voor de aansluiting van toekomstig in te kopen zorgonderdelen door stedelijke diensten, bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging, activeringstrajecten en dagbesteding.

Bijeenkomst aanbieders
De deelgemeente IJsselmonde organiseert later in februari een bijeenkomst voor aanbieders waarin de opdracht en de procedure verder worden toegelicht. Deze bijeenkomst staat open voor alle geïnteresseerde aanbieders op het gebied van zorg en welzijn. Aanbieders die geen aankondiging hebben ontvangen, kunnen zich
melden via
nieuwwelzijn@ijsselmonde.rotterdam.nl

Overeenstemming deelgemeente IJsselmonde en Perspect
Om het welzijnswerk op een andere manier vorm te geven, beëindigt de deelgemeente de structurele subsidierelaties met de grote instellingen die tot nu toe het welzijnsaanbod in IJsselmonde verzorgen, waaronder stichting Perspect. Deelgemeente IJsselmonde en Perspect hebben overeenstemming bereikt over de werkzaamheden die Perspect tot 1 juli 2012 zal uitvoeren en welke subsidie daar tegenover staat. Tot 1 juli 2012 houdt Perspect Trefpunten De Dijk en De Focus en ‘t Zaaltje open en levert de (welzijns)basisinfrastructuur voor de IJsselmondse burger. Het dagelijks bestuur heeft besloten om stichting Perspect, naast de al eerder toegekende subsidie van bijna € 560.000,- een extra subsidie toe te kennen van ruim € 400.000,-. Dit aanvullende bedrag is voor de projecten en diensten JeugdKansenZone-werkgroepen, JKZ-speelinstuif, basis opbouwwerk, basis sociaal cultureel werk, basis kinderwerk, Zenana, Opzoomerregie, Jeugdambassadeurs/Kinderraad, professionele begeleiding Speel-O-Theek, Sportzoomeren, activiteiten en de openstelling van ’t Zaaltje.

Bron:Deelgemeente IJsselmonde 31-01-2012

Informatie
Meer informatie: Nieuw Welzijn IJsselmonde
.

‘t Zaaltje blijft open

De Havenloods Zuid
  • 07 feb 2012
Door: Richard Van Der Keur
IJSSELMONDE - Goed nieuws voor de gebruikers van ‘t Zaaltje. In tegenstelling tot eerdere berichten blijft deze wijkaccommodatie in Sportdorp open. Mede dankzij de nieuwe overeenstemming tussen deelgemeente IJsselmonde en welzijnsorganisatie Perspect.

Eindelijk is er meerhelderheid voor Perspect. In het kader van ‘Welzijn nieuwe stijl’ heeft deze welzijnsorganisatie nogal wat klappen moeten incasseren, waaronder het moeten ontslaan van 17 werknemers. Een nieuwe overeenstemming met de deelgemeente maakt nu helder welke werkzaamheden Perspect tot 1 juli kan uitvoeren, en hoeveel subsidie daar tegenover staat. Ook ‘t Zaaltje blijft open. Zouden de deuren van deze wijkaccommodatie in Sportdorp eigenlijk per 1 januari dit jaar definitief dichtvallen, nu heeft de deelgemeente IJsselmonde anders besloten. Tot 1 juli 2012 levert Perspect onder meer beperkte facilitaire ondersteuning. “Eerst hebben al die gebruikers als een gek moeten lopen zoeken naar een andere ruimte”, vertelt directeur Netty Verschoor van Perspect. “En nu bellen ze ons dat ze weer terug willen.”

Zelf verantwoordelijk

Het huurcontract met Woonbron loopt tot 2014. Bewoners en gebruikers worden actief betrokken bij het beheer van het gebouw. “Het gaat om zelfbeheer en eigen verantwoordelijkheid van de bewoners. Maar wij doen er wel alles wat erbij hoort om het netjes te houden. Een professionele blik blijft altijd nodig.”
Niet alle eerdere gebruikers vonden een onderkomen elders. “Zoals de ouderen van de crea-club. Die zijn gestopt”, weet Verschoor. Terwijl naar verluid op hun voorspraak burgemeester Aboutaleb in hoogst eigen persoon op de bres is gesprongen voor ‘t Zaaltje. Maar als het aan Verschoor ligt, komen ook zij weer terug.

 is er nog steeds voor u!

Netty Verschoor, directeur van welzijnsorganisatie Perspect oogt een tikje vermoeid. De afgelopen maanden zijn haar niet in de koude kleren gaan zitten. Het jaar 2011 kenmerkte zich door grote onduidelijkheid over de toekomst van Perspect. Begin 2012 is aan de meeste onzekerheid een einde gekomen en kan Perspect weer door met haar werk. Netty Verschoor pakt er een kop koffie bij en vertelt: ‘Er is het afgelopen jaar heel veel gebeurd in Rotterdam, in IJsselmonde en bij Perspect. Het is te veel om op te noemen en voor wijkbewoners is het waarschijnlijk ook niet interessant. In de kranten heeft iedereen het kunnen volgen. Het komt er op neer dat er veel gaat veranderen op het gebied van welzijn. Jarenlang heeft Perspect vanuit trefpunten in de wijken activiteiten georganiseerd en bewoners ondersteund. Met hart en ziel. En of het nu om vrouwen, ouderen, jonge moeders, jongeren of kinderen ging, voor alle doelgroepen was iets te doen. Ontmoeten, Ontspannen en Ontwikkelen, dat waren de pijlers van het welzijnswerk. Het ging over het ontdekken van talenten. Mensen motiveren en stimuleren het heft in eigen hand te nemen. In 2012 gaat in IJsselmonde het roer om. Per 1 juli wordt het welzijnswerk aanbesteed. Dit is een politiek besluit, ook ingegeven door bezuinigingen en het idee dat het anders en beter kan. Maar of dat zo is, moet nog blijken! Hoe werkt dat aanbesteden? De deelgemeente schrijft op wat ze gedaan wil hebben. Dit heet een sociaal bestek. En organisaties, ook van buiten IJsselmonde, kunnen daarop ‘solliciteren’. Vaak krijgt de goedkoopste de opdracht en kan aan de slag. De subsidie aan Perspect is hierop vooruitlopend voor een heel groot deel stopgezet’.

Situatie tot 1 juli 2012

Perspect heeft zich het afgelopen jaar enorm sterk gemaakt voor het behoud van voorzieningen in IJsselmonde tot 1 juli, dus tot het moment dat een organisatie die de aanbesteding wint de activiteiten kan voortzetten. Het zal duidelijk zijn dat wij het liefst zelf alle activiteiten willen blijven doen na 1 juli. Het goede nieuws is dat het gelukt is om veel projecten overeind te houden. Het gaat dan om de buurtgerichte aanpak Hordijkerveld, de buurtkamer mantelzorg in De Dijk, Even Buurten, de Felicitatiedienst 2-jarigen, de jeugdambassadeurs, het kinderwerk in Groot-IJsselmonde en Beverwaard, hopelijk ook matchmakers als project samen met de zorg- en welzijnsinstellingen, het Opbouwwerk, de Opzoomerregie, de verjaardagssoos Proficiat voor 65-plussers, de Speelinstuif, de Speluitleen en Speelmobielservice zorginstellingen, ThemaTaal, werkgroepen JKZ, WMO vlechtwerk, Raad en Advies van Neeltje Rietveld, de RKF playground en vrouwenkamer Zenana. Ik ben blij dat het ons gelukt is deze projecten overeind te houden voor de bewoners van IJsselmonde. Het slechte nieuws is dat we niet alles overeind hebben kunnen houden. Trefpunt Lombardijen moest sluiten, het kinderwerk daar is gestopt. Maar ook de door de deelgemeente gefinancierde Opzoomeractiviteiten mogen niet meer doorgaan. Om door te kunnen gaan, heeft Perspect drastische maatregelen moeten nemen. Negentien medewerkers hebben collectief ontslag gekregen. En dat zijn persoonlijke drama’s voor mensen die zich enorm hebben ingezet voor IJsselmonde.’

Hoe nu verder

‘We gaan door en zetten in op deelnemen aan de aanbesteding. Perspect blijft gaan en staan voor de inhoud van ons werk. Ons netwerk van bewoners en organisaties en onze kennis van de wijken zijn waardevol en blijven overeind. De inwoners van IJsselmonde en alle vrijwilligers die verbonden zijn aan Perspect vormen daarbij ons kapitaal. Laat ik alleen zeggen dat het politieke proces in IJsselmonde absoluut geen schoonheidsprijs verdient. Er was onvoldoende ruimte voor dialoog en er is niet goed geluisterd. En dat is heel erg jammer. Het had echt anders en beter gekund. Ik wil alle bewoners en vrijwilligers bedanken voor hun steun, mails en brieven in de afgelopen periode. Dat heeft veel voor mij en de medewerkers betekend.’

Wijkbewoners aan zet

‘De komende maanden zijn voor Perspect erg belangrijk. We gaan door met ons werk. De bewoners van IJsselmonde moeten veel zelf gaan doen. De bezuinigingen spelen daar een grote rol bij. Perspect zal hen daar waar mogelijk blijven ondersteunen en motiveren door goed te luisteren en waar echt nodig een steuntje in de rug te geven. Wijkbewoners kunnen ontzettend veel zelf! Neem bijvoorbeeld Jannie de Kruijff uit Sportdorp. Zij trok de stoute schoenen aan en sprak burgemeester Aboutaleb aan tijdens zijn bezoek aan ’t Zaaltje in december 2011. Zij was het niet eens met de sluiting en vertelde wat ’t Zaaltje voor haar en bewoners betekent. En inmiddels is de sluiting ongedaan gemaakt.’

Wijkkrant

In deze krant vindt u onder andere het nieuwe activiteitenaanbod in de trefpunten De Dijk en De Focus. Een aantal activiteiten in trefpunt Lombardijen is ondergebracht in deze trefpunten, sommige zijn verplaatst naar het wijkontmoetingscentrum (voormalige LCC) . Er is voor ieder wat wils. We zien u graag langskomen!

Netty Verschoor

Oranje Fonds reikt Buurtcadeau uit aan

  trefpunt De Dijk

Het Oranje Fonds reikt op dinsdag 6 maart om 15.30 uur het Oranje Fonds Buurtcadeau uit aan trefpunt De Dijk van Perspect. Het Oranjefonds Buurtcadeau van € 3.000,- wordt uitgereikt aan organisaties in buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt. Zo hebben ook alle omwonenden langdurig profijt van de straatprijs.

Trefpunt De Dijk van Perspect is erg blij met het Buurtcadeau. “Met het geld van het Buurtcadeau kunnen we mooi terrasmeubilair voor het trefpunt aanschaffen, ”aldus Yvonne van der Schelling, locatiecoördinator van trefpunt De Dijk. “Op die manier kunnen de bezoekers van het trefpunt met mooi weer ook gezellig met elkaar buiten zitten.” Buurtbewoners zijn van harte welkom op 6 maart om onder het genot van een hapje en drankje de uitreiking bij te wonen.

Lokale organisaties waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten zijn van grote waarde voor de samenhang en veiligheid van Nederland. Vandaar dat het Oranje Fonds extra wil investeren in de buurt. Het Fonds doet dit op allerlei manieren. Het is betrokken bij Burendag en investeert in activiteiten en accommodaties. Daarnaast verrast het Oranje Fonds in de buurten waar de Straatprijs valt, een lokale organisatie met het Oranje Fonds Buurtcadeau. Binnen de doelstelling van deze organisatie krijgen zij € 3.000 te besteden.

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het fonds ongeveer € 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en Vrienden van het Oranje Fonds. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

 

Netty Verschoor

Perspect is er nog steeds voor u!

Netty Verschoor, directeur van welzijnsorganisatie Perspect oogt een tikje vermoeid. De afgelopen maanden zijn haar niet in de koude kleren gaan zitten. Het jaar 2011 kenmerkte zich door grote onduidelijkheid over de toekomst van Perspect. Begin 2012 is aan de meeste onzekerheid een einde gekomen en kan Perspect weer door met haar werk. Netty Verschoor pakt er een kop koffie bij en vertelt: 'Er is het afgelopen jaar heel veel gebeurd in Rotterdam, in IJsselmonde en bij Perspect. Het is te veel om op te noemen en voor wijkbewoners is het waarschijnlijk ook niet interessant. In de kranten heeft iedereen het kunnen volgen. Het komt er op neer dat er veel gaat veranderen op het gebied van welzijn. Jarenlang heeft Perspect vanuit trefpunten in de wijken activiteiten georganiseerd en bewoners ondersteund. Met hart en ziel. En of het nu om vrouwen, ouderen, jonge moeders, jongeren of kinderen ging, voor alle doelgroepen was iets te doen. Ontmoeten, Ontspannen en Ontwikkelen, dat waren de pijlers van het welzijnswerk. Het ging over het ontdekken van talenten. Mensen motiveren en stimuleren het heft in eigen hand te nemen. In 2012 gaat in IJsselmonde het roer om. Per 1 juli wordt het welzijnswerk aanbesteed. Dit is een politiek besluit, ook ingegeven door bezuinigingen en het idee dat het anders en beter kan. Maar of dat zo is, moet nog blijken! Hoe werkt dat aanbesteden? De deelgemeente schrijft op wat ze gedaan wil hebben. Dit heet een sociaal bestek. En organisaties, ook van buiten IJsselmonde, kunnen daarop solliciteren. Vaak krijgt de goedkoopste de opdracht en kan aan de slag. De subsidie aan Perspect is hierop vooruitlopend voor een heel groot deel stopgezet.'

Situatie tot 1 juli 2012

Perspect heeft zich het afgelopen jaar enorm sterk gemaakt voor het behoud van voorzieningen in IJsselmonde tot 1 juli, dus tot het moment dat een organisatie die de aanbesteding wint de activiteiten kan voortzetten. Het zal duidelijk zijn dat wij het liefst zelf alle activiteiten willen blijven doen na 1 juli. Het goede nieuws is dat het gelukt is om veel projecten overeind te houden. Het gaat dan om de buurtgerichte aanpak Hordijkerveld, de buurtkamer mantelzorg in De Dijk, Even Buurten, de Felicitatiedienst 2-jarigen, de jeugdambassadeurs, het kinderwerk in Groot-IJsselmonde en Beverwaard, hopelijk ook matchmakers als project samen met de zorg- en welzijnsinstellingen, het Opbouwwerk, de Opzoomerregie, de verjaardagssoos Proficiat voor 65-plussers, de Speelinstuif, de Speluitleen en Speelmobielservice zorginstellingen, ThemaTaal, werkgroepen JKZ, WMO vlechtwerk, Raad en Advies van Neeltje Rietveld, de RKF playground en vrouwenkamer Zenana. Ik ben blij dat het ons gelukt is deze projecten overeind te houden voor de bewoners van IJsselmonde. Het slechte nieuws is dat we niet alles overeind hebben kunnen houden. Trefpunt Lombardijen moest sluiten, het kinderwerk daar is gestopt. Maar ook de door de deelgemeente gefinancierde Opzoomeractiviteiten mogen niet meer doorgaan. Om door te kunnen gaan, heeft Perspect drastische maatregelen moeten nemen. Negentien medewerkers hebben collectief ontslag gekregen. En dat zijn persoonlijke dramas voor mensen die zich enorm hebben ingezet voor IJsselmonde.

Hoe nu verder

We gaan door en zetten in op deelnemen aan de aanbesteding. Perspect blijft gaan en staan voor de inhoud van ons werk. Ons netwerk van bewoners en organisaties en onze kennis van de wijken zijn waardevol en blijven overeind. De inwoners van IJsselmonde en alle vrijwilligers die verbonden zijn aan Perspect vormen daarbij ons kapitaal. Laat ik alleen zeggen dat het politieke proces in IJsselmonde absoluut geen schoonheidsprijs verdient. Er was onvoldoende ruimte voor dialoog en er is niet goed geluisterd. En dat is heel erg jammer. Het had echt anders en beter gekund. Ik wil alle bewoners en vrijwilligers bedanken voor hun steun, mails en brieven in de afgelopen periode. Dat heeft veel voor mij en de medewerkers betekend.

Wijkbewoners aan zet

De komende maanden zijn voor Perspect erg belangrijk. We gaan door met ons werk. De bewoners van IJsselmonde moeten veel zelf gaan doen. De bezuinigingen spelen daar een grote rol bij. Perspect zal hen daar waar mogelijk blijven ondersteunen en motiveren door goed te luisteren en waar echt nodig een steuntje in de rug te geven. Wijkbewoners kunnen ontzettend veel zelf! Neem bijvoorbeeld Jannie de Kruijff uit Sportdorp. Zij trok de stoute schoenen aan en sprak burgemeester Aboutaleb aan tijdens zijn bezoek aan t Zaaltje in december 2011. Zij was het niet eens met de sluiting en vertelde wat t Zaaltje voor haar en bewoners betekent. En inmiddels is de sluiting ongedaan gemaakt.

Wijkkrant

In deze krant vindt u onder andere het nieuwe activiteitenaanbod in de trefpunten De Dijk en De Focus. Een aantal activiteiten in trefpunt Lombardijen is ondergebracht in deze trefpunten, sommige zijn verplaatst naar het wijkontmoetingscentrum (voormalige LCC) . Er is voor ieder wat wils. We zien u graag langskomen!

Netty Verschoor

Powered by Rainbow